SOGN STUDENTBY

SpotCom bistår OneCo Elektro AS i sluttprosessen på Sogn Studentby, et prosjekt for totalentreprenør HENT AS. Totalentrepriseavtalen er basert på NS 3406:1997 som er en eldre utgave av 8407:2011 alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Prosjektet har gitt byggherre Studentsamskipnaden i Oslo tilgang på rett i overkant av 100 nye studentboliger som ble innflytningsklare i mai 2014.

sogn2
Foto: SpotCom

Les mer om prosjektet på OneCo sin hjemmeside ved å trykke her