TURVEI SAUEDALEN

SpotCom har blitt engasjert til å bistå Bymiljøetaten med oppgradering av turvei D3 i Bydel Bjerke. Nedre del av turveien går i en intakt ravinedal langs vestsida av Linderud gård og Linderud skole med treplantinger trolig fra en tidligere fase i gårdens historie. Prosjektet utføres som en totalentreprise og Bjørbekk & Lindheim AS er engasjert som rådgivere. SpotCom utfører oppdraget gjennom rammeavtale med Sweco Norge AS

sauedalenFoto: SpotCom