SKI STASJON

Den 15.mai signerte SpotCom kontrakt med Baneservice AS på leveranse av prosjektledelse til Ski Stasjon. Stasjonen skal utvides fra dagens tre spor til en stasjon med seks spor og tre midtplattformer i forbindelse med Follobaneprosjektet. Prosjektet er det største landbaserte prosjektet i Norge i nyere tid og får landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer. Den nye Follobanen skal etter planen være ferdig i løpet av 2020.

Follobanen_innføring OsloS 1102021941
Foto: Jernbaneverket

Du kan lese mer om prosjektet på Baneservice sin hjemmeside ved å trykke her, og på Bygg.no ved å trykke her.