PORTEFØLJEANSVAR

SpotCom vil inneha rollen som porteføljeansvarlig for idrettsprosjekter i Bymiljøetaten gjennom hele 2019. Porteføljen består av flere typer idrettsanlegg, eksempelvis alpinbakker, tennisbaner, kunstgressbaner, friidrettsarena, friplasser, cricket pitch, tuftepark, rulleskiløype, lysløype, sykkelpark mm. Porteføljen består av ca 30 prosjekter med en kostnadsramme på ca 150 mill

Foto: SpotCom