TURVEI ØSTENSJØVANNET

Den store variasjonen i vegetasjonen og i kulturlandskapet rundt Østensjøvannet gjør at området tiltrekkes av mange ulike fuglearter. SpotCom har blitt engasjert for å bistå Bymiljøetaten med omlegging av turveien i området sør for Østensjø gård, da det er ønskelig å utvide våtmarksområdet og skape en mer uforstyrret sone for fugl. Turveien legges lenger øst og følger skråningen opp mot Østensjø gård, før den møter dagens turveitrasé. Det etableres ny bru over Bølerbekken. Dette legger til rette for å skape et naturlig deltaområde for utløpet av bekken ut i Østensjøvannet. SpotCom utfører oppdraget gjennom rammeavtale med Sweco Norge AS.

fugl
Foto: SpotCom