OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

SpotCom AS vil bistå Oslo Universitetssykehus med å etablere nye rutiner for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår gjennom sin samarbeidspartner Sweco Norge AS.

Ullevål_universitetssykehus