PORTEFØLJEANSVAR

SpotCom vil inneha rollen som porteføljeansvarlig for idrettsprosjekter i Bymiljøetaten frem til de får ansatt en fast seksjonsleder. Porteføljen består av ca 30 prosjekter med en kostnadsramme på ca kr 150 millioner i 2019. Oppdraget utføres gjennom samarbeidspartner Sweco Norge AS.


Foto: SpotCom