LOENGA

Den 11.august signerte SpotCom avtale med Baneservice AS på leveranse av prosjektledelse til Loenga prosjektet ved Middelalderparken. Hovedoppgaven er etablering av tre stk nye sporveksler, men det vil også bli noe jobb på kjøreledning og signalanlegget knyttet til dette arbeidet. Jernbanesporene blir benyttet til godstrafikk til Sjursøya, samt hensetting for vanlige NSB persontog.

ski

Foto: SpotCom