LOENGA

SpotCom har blitt tildelt prosjektlederoppgaven i forbindelse med Loenga sporfornyelse kontrakten til Baneservice AS. Hovedoppgaven blir å bygge samt skifte ut 3 stk sporveksler, i tillegg til en del generell vedlikehold av spor, kjøreledning o.s.v. Prosjektet planlegges utført fra april og frem til sommeren.

rehgdhs
Foto: SpotCom