TURVEI LEIRSKALLEN

SpotCom har blitt engasjert for å bistå Bymiljøetaten med utredning, forprosjekt og anskaffelse av entreprenør for oppgradering av turvei E9 Leirskallen på Søndre Nordstrand. SpotCom utfører oppdraget gjennom rammeavtale med Sweco Norge AS.

123
Foto: SpotCom