KROGSTAD MILJØPARK

Etablering av nytt mellomlager for slam fra Lørenskog, Rælingen og Skedsmo, samt fra en mindre del av Sørum kommune. Det skal i tillegg etableres tilhørende driftsbygninger/lager for maskin og driftspersonell. SpotCom AS vil inneha rollen som byggeleder og koordinator (HMS) i utførelsesfasen gjennom sin samarbeidspartner Sweco Norge AS. Byggherre er Nedre Romerike Avløpsselskap IKS. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i august 2017.

krogstad
Foto: SpotCom