TJENESTER

• Prosjekt- og byggeledelse
• Interimledelse
• SHA-koordinator / HMS-rådgiver
• Lønns- og arbeidsvilkår kontroll / påseplikt
• Ansvarlig for offentlige anskaffelser
• Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

forsidebilde_1