KOLSÅSBANEN

SpotCom har fått i oppdrag å lede prosjektet etterjustering (pakking) av strekningen Avløs til Kolsås i perioden 2. til 29.september 2015. Etterjusteringen utføres når det har kjørt T-bane på strekningen i ett år, for å rette opp evt vertikale forskyvninger (setninger). Oppdraget utføres for kunde Baneservice AS

pakkmaskin
Foto: SpotCom