TUFTEPARK LINDERUD

SpotCom har blitt engasjert til å bistå Bymiljøetaten med utarbeidelse av anbudsunderlag og konseptbeskrivelser i forbindelse med prosjektet “grønn åre” for Bydel Bjerke. SpotCom utfører oppdraget gjennom rammeavtale med Sweco Norge AS.

uten-navn
Foto: SpotCom

Ideen “Grønn åre” er å bruke kraftgaten som strekker seg fra Bjerkedalen Park til Veitvetparken som et samlende aktivt landskapstrekk. Høyspentmastene som står der i dag gir et åpent grøntdrag under seg som kan invitere til forskjellige aktiviteter og skape en sammenheng som binder store deler av Bjerke bydel sammen.