DOVREBANEN

SpotCom har blitt tildelt prosjektlederoppgaven i forbindelse med sporfornyelse kontrakten til Baneservice AS på Dovrebanen Sør. Det skal byttes ut 9 km med skinner over et strekke på 10 mil. Prosjektet planlegges utført fra slutten av august med ferdigstillelse i oktober 2015.

Dovrebanen
Foto: SpotCom