AVLØS BASE

SpotCom har signert avtale om prosjektledelse ifm bygging av 14 hensettingspor på Avløs Base. Arbeidet går i hovedtrekk ut på å bygge rilleskinner som normalt benyttes som trikkespor. Sporene må understøpes, sveises, finslipes, freses for etablering av akseltellere og rønkes for å verifisere sveisene. Oslo Sporveier er byggherre og Veidekke er underentreprenør på alt konstruksjonsarbeid med hensettingshallene.

Avløs

Foto: SpotCom