TURVEI APALLØKKA

SpotCom har blitt engasjert til å bistå Bymiljøetaten med utredning av muligheten for utbygning, oppgradering og lyssetting av turvei D8 i Bydel Grorud. SpotCom utfører oppdraget gjennom rammeavtale med Sweco Norge AS.

IMG_5291
Foto: SpotCom